Regulamin

  1. Zapoznanie się z poniższym regulaminem i podpisaniem odpowiedniego oświadczenia jest niezbędnym warunkiem przystąpienia do gry dla każdego z gości “Trigger Happy Paintball”.
  2. Każdy gracz na polu jest całkowicie odpowiedzialny za swoje zachowanie i częściowo odpowiada za bezpieczeństwo współgraczy.
  3. Osoby znajdujące się w stanie wskazującym na spożycie alkoholu lub innych środków odurzających nie zostaną dopuszczone do gry przez obsługę pola.
  4. Każdy gracz zobowiązany jest do wykonywania poleceń obsługi pola i opiekunów grup.
  5. Każdy gracz poniżej 18-go roku życia musi posiadać pisemną zgodę rodzica lub prawnego opiekuna na udział w grze (wzór formularz zgody znajduje się poniżej niniejszego regulaminu). Obsługa zastrzega sobie prawo sprawdzenia legitymacji szkolnej, dowodu osobistego, paszportu lub innego dokumentu tożsamości ze zdjęciem i datą urodzenia.
  6. W czasie udziału w grze uczestnicy muszą nosić maski paintballowe. Maski mogą być ściągnięte wyłącznie w odpowiednich strefach i na wyraźny sygnał obsługi pola.
  7. Strzelanie z markera dozwolone jest tylko w przeznaczonych do tego miejscach: na strzelnicy oraz na polach do gry w paintball.
  8. Korzystając ze sprzętu do gry każdy uczestnik zabawy zobowiązany jest używać go zgonie z przeznaczeniem i dbać o jego poprawne funkcjonowanie. Za wszelkie uszkodzenia sprzętu, wynikające z niewłaściwego użytkowania, nieprzestrzegania regulaminu lub niestosowania się do poleceń obsługi pola, odpowiedzialny jest użytkownik.
  9. Na polach gry i na strzelnicy “Trigger Happy Paintball” używać można wyłącznie kulek z farbą zakupionych od obsługi pola.
  10. Uczestnik gry oświadcza, że zapoznał się z treścią regulaminu “Trigger Happy Paintball” i zdaje sobie sprawę z ryzyka nieodpowiedniego zachowania w czasie udziału w grze Paintball, w której uczestniczy wyłącznie na własną odpowiedzialność i jednocześnie wyraża zgodę na publikację zdjęć z rozgrywek na stronach internetowych administrowanych przez “Trigger Happy Paintball”.

Formularz zgody rodzica/prawnego opiekunapobierz pdf

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.